Politikamız


RADEL; Elektrik Malzemeleri pazarına yön vermeyi, Pazarın etik kuralları ve yasalar çerçevesinde müşteri şartlarına uyarak ve modern bilgi ve teknoloji imkânlarından yararlanarak aynı inanç birliği içerisinde olduğu çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişme felsefesi ışığında; ulaştığı her noktada kaynakların tasarrufunu ve verimliliğini koruyacak şekilde en üst kalite seviyesinde müşteri memnuniyetinin ve güveninin karşılanmasını, oluşturduğu çalışma sistemini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi politikası olarak benimsemiş ve kararlılıkla uygulamaktadır.

Bu bağlamda sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda;

  • Ticaretimiz ile ilgili müşteri öneri, istek ve şikayetleri, müşteri ayrımı yapılmaksızın açık, tarafsız, şeffaf ve güvenli bir şekilde tek bir kaynakta toplamayı,
  • Bu kayıtların yasalara uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmesini,
  • Tüm iç ve dış paydaşlarımız ile belirlediğimiz kalite amaç ve hedeflerimize ulaşmayı,
  • Yürürlükteki İdari Yasal mevzuatları ve müşteri şartlarını karşılamayı,
  • Tespit edilen tüm öneri ve müşteri memnuniyeti kapsamındaki çalışmalarını hizmet ve yönetim sistemine dahil edilerek, kalitemizin sürekli
  • iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Mükemmeli ve müşteri memnuniyetini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.