PDV & PDV - KKullanım Alanları

  • Bina içi tesisatlarda
  • Telefon santralleri ve abone dağıtımlarında
  • Sinyal ve data iletiminde

Notlar

  • PDV: ELEKROLİTİK BAKIR İLETKEN /PDV-K: KALAYLI BAKIR İLETKEN
  • ESAS ALINAN STANDARTLAR VDE 0816/TS EN 60708

Ürün Dökümanını İncele